× بستن تبلیغات

مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا

 جواز 

فعالیت در کانادا WORK PERMIT CANADA در موسسه پاد ما می توانیم به شما یاری کنیم مهاجرت به کانادا داشته باشید و جواز فعالیت در کانادا WORK PERMIT CANADAا اخذ نمائید . ما در موضوع امداد به استعدادهای فرنگی از پاراگراف مدیران، مدیران ارشد، متخصصان، کارگران حرفه ای و نیمه ماهر، تخصص ویژه ای در امداد به شرکت های محلی، ملی و در میان المللی داریم . 
 
در طول ۲۰ سال کار ما رویه حل های مهاجرتی را برای مشتریانی که کسب و کار را در مسئله های متفاوت و صنعت های مانند: ایجاد کنندگان الکل، کمپانی های حسابداری، کمپانی های Fortune 500 و شرکت های ساختمانی، حمل و نقل، انرژی، واردات و صادرات . 
 
ما برای حمایت از یک رابطه مثبت با سرویس کانادا (یک سازمان دولتی کانادا که منتخب از استخدام و گسترش اجتماعی کانادا) است، کارایی کردیم تا خودمان را به تیتر یک شرکت انتخابی برای شرکت های متفاوت تعیین کنیم که مایل به نقل مکان یا انتقال کارکنان دارای اهمیت به کانادا می باشند . 
 
از طرز پیچیدگی قانون ها مسافرت به کانادا، مشاوران ما در ارتفاع روند و الزامات آن به شما یاری می نمایند تا اطمینان حاصل کنید که شرکت شما استخدام می شود و کارگران فرنگی را در کوتاه ترین بازه ممکن حفظ می کند . 
 
انواع 
پیش نیاز کار در کانادا برای عمل در کانادا یک فرد نیاز به یک کار باز و یا این که یک صاحب کار مختص (مجوز کار LMIA، LMIA معاف) . 
 
بررسی 
نمائید که آیا شما واجد شرایط اخذ مجوز فعالیت است؟ کارگران ماهر خارجی که سفارش معینی از استخدام را از کارفرمای کانادایی که بوسیله Employment and Social Development Canada تایید گردیده (ESDC)، از پیشین از ورود به کانادا و کمپانی در عمل برای یک کارفرمای کانادایی مجاز می شوند . 
 
جواز 
کار در کانادا WORK PERMIT CANADA جواز 
کار در کانادا WORK PERMIT CANADA در 
بخش اعظم موارد، دریافت جواز عمل کانادا یک پروسه دو سطح ای است: کارفرمای کانادایی می بایست تأییدیه توصیه شغلی خود را که به خدمتکار فرنگی از Employment and Social Development Canada (ESDC) بسط داده است، اخذ کند . تحلیل تاثیرات بازار کار (LMIA) (جایگزین لحاظ بازار کار) یک گواهی است که کارفرمای در کانادا معمولا قبل از استخدام یک مستخدم خارجی بایستی دریافت کند . وقتی که برای LMIA درخواست می کنید، کارفرمای کانادایی می بایست اقدامات گسترده ای را برای استخدام از بازار عمل محلی نشان دهد و هیچ کارمند کانادایی نمی تواند این فعالیت را انجام دهد و همینطور اطمینان حاصل شود که کارگران فرنگی با دقت به استانداردهای حقوق والیتی موجود، جایزه می گیرند . LMIA مثبت گهگاه تایم ها طومار تأییدی نامیده می شود . 
هنگامی که LMIA مثبت به وسیله کارفرمای کانادایی دریافت می شود، درخواست مجوز کار بایستی به مأموریت ویزای کانادایی سرزمین اقامت متقاضی ارائه شود . در حالتی که کارگر آتی نگر کار خارجی جواز فعالیت را داده باشد، وی بدون چاره هست معاینه طبی انجام دهد . علاوه بر این، شهروندان کشورهایی که از شرایط یگانه روادیدِ کانادا مستثنی هستند، ممکن است به جای مأموریت ویزای کانادا در خارج از کشور، صادر شدن مجوز عمل خویش را در بنادر ورود به کانادا دنبال نمایند . 
بسته به سرزمین شهروندی یک کارگر خارجی، ممکن هست برای ورود به کانادا، یک ویزای اقامت موقت (TRV) نیز حتمی باشد . مجوز فعالیت موقت را می بضاعت برای یک زمان تا چهار ساله صادر کرد . اگر خدمتکار خارجی در کانادا استخدام های متفاوت را پیدا کند، باید آن ها را برای مجوز کار نو درخواست کنند . 
 
با این حال، جواز عمل موقت ممکن است درب ورودی مستمر کانادا را باز کند . یک کارگر خارجی که دارای مجوز کار کانادا است، می تواند برای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) پایین کلاس تجربه کانادایی (CEC)، از شیوه یک طبقه کارگر حرفه ای یا از شیوه یک عدد از برنامه های نامزدی استان (PNP) واجد موقعیت باشد . 
 
در برخی موارد، یک فرد فرنگی که قصد دارااست به طور موقت در کانادا فعالیت کند، جواز فعالیت «باز» را صادر می کند که خاص نیستند . جواز 
فعالیت در کانادا WORK PERMIT CANADA در موسسه پاد ما می توانیم به شما یاری کنیم مهاجرت به کانادا داشته باشید و جواز فعالیت در کانادا WORK PERMIT CANADAا اخذ نمائید . ما در موضوع امداد به استعدادهای فرنگی از پاراگراف مدیران، مدیران ارشد، متخصصان، کارگران حرفه ای و نیمه ماهر، تخصص ویژه ای در امداد به شرکت های محلی، ملی و در میان المللی داریم . 
 
در طول ۲۰ سال کار ما رویه حل های مهاجرتی را برای مشتریانی که کسب و کار را در مسئله های متفاوت و صنعت های مانند: ایجاد کنندگان الکل، کمپانی های حسابداری، کمپانی های Fortune 500 و شرکت های ساختمانی، حمل و نقل، انرژی، واردات و صادرات . 
 
ما برای حمایت از یک رابطه مثبت با سرویس کانادا (یک سازمان دولتی کانادا که منتخب از استخدام و گسترش اجتماعی کانادا) است، کارایی کردیم تا خودمان را به تیتر یک شرکت انتخابی برای شرکت های متفاوت تعیین کنیم که مایل به نقل مکان یا انتقال کارکنان دارای اهمیت به کانادا می باشند . 
 
از طرز پیچیدگی قانون ها مسافرت به کانادا، مشاوران ما در ارتفاع روند و الزامات آن به شما یاری می نمایند تا اطمینان حاصل کنید که شرکت شما استخدام می شود و کارگران فرنگی را در کوتاه ترین بازه ممکن حفظ می کند . 
 
انواع 
پیش نیاز کار در کانادا برای عمل در کانادا یک فرد نیاز به یک کار باز و یا این که یک صاحب کار مختص (مجوز کار LMIA، LMIA معاف) . 
 
بررسی 
نمائید که آیا شما واجد شرایط اخذ مجوز فعالیت است؟ کارگران ماهر خارجی که سفارش معینی از استخدام را از کارفرمای کانادایی که بوسیله Employment and Social Development Canada تایید گردیده (ESDC)، از پیشین از ورود به کانادا و کمپانی در عمل برای یک کارفرمای کانادایی مجاز می شوند . 
 
جواز 
کار در کانادا WORK PERMIT CANADA جواز 
کار در کانادا WORK PERMIT CANADA در 
بخش اعظم موارد، دریافت جواز عمل کانادا یک پروسه دو سطح ای است: کارفرمای کانادایی می بایست تأییدیه توصیه شغلی خود را که به خدمتکار فرنگی از Employment and Social Development Canada (ESDC) بسط داده است، اخذ کند . تحلیل تاثیرات بازار کار (LMIA) (جایگزین لحاظ بازار کار) یک گواهی است که کارفرمای در کانادا معمولا قبل از استخدام یک مستخدم خارجی بایستی دریافت کند . وقتی که برای LMIA درخواست می کنید، کارفرمای کانادایی می بایست اقدامات گسترده ای را برای استخدام از بازار عمل محلی نشان دهد و هیچ کارمند کانادایی نمی تواند این فعالیت را انجام دهد و همینطور اطمینان حاصل شود که کارگران فرنگی با دقت به استانداردهای حقوق والیتی موجود، جایزه می گیرند . LMIA مثبت گهگاه تایم ها طومار تأییدی نامیده می شود . 
هنگامی که LMIA مثبت به وسیله کارفرمای کانادایی دریافت می شود، درخواست مجوز کار بایستی به مأموریت ویزای کانادایی سرزمین اقامت متقاضی ارائه شود . در حالتی که کارگر آتی نگر کار خارجی جواز فعالیت را داده باشد، وی بدون چاره هست معاینه طبی انجام دهد . علاوه بر این، شهروندان کشورهایی که از شرایط یگانه روادیدِ کانادا مستثنی هستند، ممکن است به جای مأموریت ویزای کانادا در خارج از کشور، صادر شدن مجوز عمل خویش را در بنادر ورود به کانادا دنبال نمایند . 
بسته به سرزمین شهروندی یک کارگر خارجی، ممکن هست برای ورود به کانادا، یک ویزای اقامت موقت (TRV) نیز حتمی باشد . مجوز فعالیت موقت را می بضاعت برای یک زمان تا چهار ساله صادر کرد . اگر خدمتکار خارجی در کانادا استخدام های متفاوت را پیدا کند، باید آن ها را برای مجوز کار نو درخواست کنند . 
 
با این حال، جواز عمل موقت ممکن است درب ورودی مستمر کانادا را باز کند . یک کارگر خارجی که دارای مجوز کار کانادا است، می تواند برای مهاجرت کانادا (اقامت دائم) پایین کلاس تجربه کانادایی (CEC)، از شیوه یک طبقه کارگر حرفه ای یا از شیوه یک عدد از برنامه های نامزدی استان (PNP) واجد موقعیت باشد . 
 
در برخی موارد، یک فرد فرنگی که قصد دارااست به طور موقت در کانادا فعالیت کند، جواز فعالیت «باز» را صادر می کند که خاص نیستند . 
نوشته شده در چهارشنبه 3 بهمن 1397ساعت 9:13 توسط alipour|


آخرين مطالب
» <-PostTitle->

Design By : بست بلاگ